Å sette opp telt

   
 
Work in progress: Fritz C. Riebersveg, Riksveg 553, Sørås, Bergen, 14/10/00 - 05/11/00  

 

aktuelt, ambivalent, bergart, bergen, beskytt!, bort!, brodd, dekonstruere, det andre, deterritorialisering, dialog, disharmoni, dynamisk, død, døgnflueaktig, eksistere, elise, energi, engasjere, enkelt, estetisk, etterrasjonalisering, farge, fart, fedreland, felt, flukt, fly, flyktig, flyktning, folkevandring, forbigående, forbifarende, foreløpig, forfølge, form, formalt, fortolker, fra, fravær, fremmed, frykt, følsomt, gjennomfart, gjennomgang, gjestfrihet, globalisering, grenseoverskridende, hav, hinne, hjelp!, hjemløs, humoristisk, hus, hybrid, hærverk, idèbasert, identitet, ikke dra, imperfekt, ingunn, innvadere, innvandrer, innfartsåre, insideout, installere, interaktiv, interesse, intern, intimt, ironisk, kartografi, kjærlighet, klaustrofobisk, kollisjon, kom!, kommenterende, kommunisere, konsekvens, konsept, konstruksjon, kontakt, kontekstuell, kontrast, kroppslig, kunstakademiet, lebensraum, lekende, ly, malerisk, "marginalt", mellom, metonymisk, midlertidig, minimalistisk, moral, my text is my tent, møte, målløs, nasjonal, nerve, nomade, “nomade”, nyskapende, nytteløst, obs!, ord, organisk, parasittisk, periferi, performance, platåer, politikk, potensialitet, prosessuelt, provisorisk,

reflektere, reisebehov, relaterende, resirkulere, rhizome, romlig, rytme, samtidighetsretorikk, sci.art, sentrum, site specific, skjul, skjørt, skrekk, skulpturelt, som ingenting, sosiale faktorer, spenning, struktur, sublimerende, surface, tak over hodet, tempo, teori, territorium, tilfeldig, tilfluktssted, tilstedeværelse, time based, trafikkere, transformere, transitt, trans-metaforisk, tunneltelt, turisme, tusen biler i timen, tyveri, uetablert, uforstående, ukjent, ulike perspektiv, ulykke, underveis, uorganisk, urent, utfartsåre, utfordring, utsmykking, utvandring, utvidende, uutsigelig, vakkert, veg, vegkant, vind, vær, www.nothing.no, økonomi

Teltene er tatt ned Alle teltene er tatt ned
Det er ingen telt langs Fritz C. Riebersveg, Bergens sydlige utfartsåre.
30/10/00 - 16:35PM
Restene etter telt 5 Telt 5 er borte
30/10/00 - 15:15PM
 
Telt 3 nedrevet Telt 3 er revet ned og etterlatt i vegkanten
30/10/00 - 15:15PM


Vegvesenet vil ha teltene bort
Hordaland Vegkontor trekker tilbake tillatelsen til å ha teltene stående. Dette skjer etter en oppringning fra en billist som mener teltene forstyrrer trafikken

30/10/00 - 10:25AM


 
Restene etter telt 6

Telt 6 forsvunnet
Telt 6 er borte. Krysset av trelister som holdt teltet oppe er satt opp mot trærne som et kors. Det er nå 9 telt igjen ved Bergens sydlige innfartsåre.
28/10/00 - 1:55PM

Nye telt satt opp

Setter opp 7 nye telt
Det er dermed 10 telt som står oppe.

24/10/00 - 12:25PM

Restene etter telt 2

Telt 2 er borte
Trelistene som holdt teltet oppe ligger igjen, to av dem er knukket.
23/10/00 - 2:25PM

 
Restene etter telt 4

Telt 4 forsvunnet
Skjelett-krysset ligger igjen sammen med steinene.
Setter opp telt 5 og 6.

20/10/00 - 10:15AM

Stedet der telt 1 stod

Telt 1 fjernet
Også skjelettet laget av trelister er borte. Bilspor i vegkanten.
Setter opp telt 3 og 4.

18/10/00 - 11:45AM

Telt 2 satt opp

Setter opp telt 2
Finner telt 1 flyttet. Spor etter kjøretøy med belter.
Flytter telt 1 tilbake.

16/10/00 - 6:50PM

Telt 1 satt opp
Setter opp telt 1
14/10/00 - 3:50PM- Oversiktskart - Billedserie (fra sør) - Billedserie (fra nord) -
 

Støttet av Kulturby Bergen 2000, Norsk Kulturråd, og Bergen Kommune